การย่างเนื้อที่เหมาะสม

14 Jul 2017
แชร์ :
วิธีการย่างเนื้อให้สุกมีหลายระดับ

well done: ย่างให้สุกอย่างทั่วถึง ที่ความร้อน 70 องศาเซลเซียส

medium well done: ย่างให้สุกเกือบทั่วทั้งชิ้น ที่ความร้อน 60-64 องศาเซลเซียส

medium: ย่างให้สุกเพียงครึ่ง ที่ความร้อน 55-59 องศาเซลเซียส

rare: ย่างแค่ผิวนอกอย่างรวดเร็ว ที่ความร้อน 45-49 องศาเซลเซียส เพื่อคงความฉ่ำของเนื้อไว้CONTACT

ที่อยู่ 119 ซอยสุขสวัสดิ์ 14/18 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

Tel : 098-662-8235

Line : @readyfood

Email : birth1419@hotmail.com

 readyfood readysteak


Copyright © 2017 All Rights Reserved. Designed By Golly-design